Week 34

Jella van Seters

Jacob Anema

ochtend

middag

ochtend

middag

Maandag 18 aug. De Totem
De Skulpe
De Pipegaal
De Welle
De Pipegaal De Welle
Dinsdag 19 aug. De Welle

De Pipegaal

De Totem De Totem
Woensdag 20 aug. De Skulpe Overleg met Directeuren De Welle De Welle
Donderdag 21 aug. De Totem telefonisch bereikbaar De Skulpe De Skulpe

Week 35

 

maandag 25 aug.

 De Totem

De Gearhing

De Pipegaal, vanaf 9.30 uur

De Gearhing
dinsdag 26 aug. De Pipegaal IB-Dir. op de Totem De Skulpe De Skulpe
Woensdag 27 aug.

 De Skulpe

Loco-Dir.
op de Welle

thuis + student
Leeuwarden
thuis
Donderdag 28 aug. De Welle De Skulpe De Welle De Totem

 

Locatie coördinator:
De Pipegaal: Jannie Kuier, beschikbaar op donderdag
De Skulpe: Anke Kloosterman, beschikbaar op dinsdagochtend
De Totem: Birgit van Maanen, beschikbaar op woensdag
De Welle: Margreet Hunia, beschikbaar op woensdag

Interne begeleiding:
De Pipegaal: Jildou Loen, aanwezig op maandagmiddag
De Skulpe: Gerda van Stralen, aanwezig op maandag
De Totem: Katja Vonk, aanwezig  op dinsdagmiddag

De Welle: Gerda van Stralen, aanwezig op dinsdag

 

 

Gerda van Stralen

 

Ochtend

Middag


 

 

 

 

Sandra Menks (administratie):

Week

Ochtend

Middag

Maandag 18 augustus

De Pipegaal

De Pipegaal

Dinsdag 19 augustus

De Skulpe

De Welle

Maandag 25 augustus

Afwezig

Afwezig

Dinsdag 26 augustus

Afwezig Afwezig

Maandag 1 september

Dinsdag 2 september


 Anke Wassink (schoolassistent):

Maandag 01 september De Pipegaal                          
Dinsdag 02 september De Skulpe
Woensdag 03 september De Pipegaal
Donderdag 04 september De Welle
Vrijdag 05 september De Totem
Maandag 08 september De Pipegaal
Dinsdag 09 september De Skulpe
Woensdag 10 september De Pipegaal
Donderdag 11 september De Welle
Vrijdag 12 september De Totem