Week 40

Jella van Seters

Jacob Anema

ochtend

middag

ochtend

middag

Maandag 29 sept. Parttime dag Parttime dag De Pipegaal
vanaf 11 uur
Studenten
Dinsdag 30 sept. De Totem IB-ers De Totem /
student
De Skulpe
15:30 uur:
presentatie nieuwe website
Woensdag 1 okt. Scholing
Flitsbezoeken
De Pipegaal Thuis Bijeenkomst Onderwijs 21, De Harkema
Donderdag 2 okt. Vanaf 10.45
De Pipegaal
De Skulpe De Pipegaal Thuis
 Vrijdag 3 okt. De Welle Leren met Tablets
Groningen
Leren met tablets
Groningen

Week 40

 

maandag 6 okt.

 Dir. Overleg

 Dir. Overleg

De Pipegaal directie overleg:
begrotingen 2015
Koudum
dinsdag 7 okt. De Totem overleg MB
Bolsward
De Welle
Woensdag 8 okt.

 

Loco-dir. overleg
St. bestuur de Treffe
De Skulpe DE Totem
overleg BSO
Donderdag 9 okt. De Totem
overleg MFA
De Skulpe
Avond:
ouderraad De Skulpe

 

Locatie coördinator:
De Pipegaal: Jannie Kuier, beschikbaar op donderdag
De Skulpe: Anke Kloosterman, beschikbaar op dinsdagochtend
De Totem: Birgit van Maanen, beschikbaar op woensdag
De Welle: Margreet Hunia, beschikbaar op woensdag

Interne begeleiding:
De Pipegaal: Jildou Loen, aanwezig op dinsdagmiddag
De Skulpe: Gerda van Stralen, aanwezig op maandag
De Totem: Katja Vonk, aanwezig  op dinsdagmiddag

De Welle: Gerda van Stralen, aanwezig op dinsdag

Gerda van Stralen                   ochtend                      middag                                     
Maandag 29 september  De Skulpe  De Skulpe
Dinsdag 30 september  De Welle  De Welle
Donderdag 2 oktober  De Reinbôge

avond: MR vergadering de Welle

Maandag 6 oktober  De Welle  De Welle
Dinsdag 7 oktober  De Skulpe  De Skulpe
Woensdag 8 oktober  De Welle gesprek
Donderdag 9 oktober  De Reinboge


Sandra Menks (administratie):

Week 39/40/41

Ochtend

Middag

Maandag 22 september

De Pipegaal

De Pipegaal

Dinsdag 23 september

9.00 uur De Pipegaal, na 10.00 De Totem 

De Welle

Maandag 29 september

De Pipegaal

De Pipegaal

Dinsdag 30 september

De Totem De Skulpe

Maandag 6 oktober

De Pipegaal De Pipegaal

Dinsdag 7 oktober

De Welle De Skulpe


 Anke Wassink (schoolassistent):

Maandag 29 september De Pipegaal                          
Dinsdag 30 september De Skulpe
Woensdag 01 oktober De Skulpe
Donderdag 02 oktober De Welle
Vrijdag 03 oktober De Totem
Maandag 06 oktober De Pipegaal
Dinsdag 07 oktober De Skulpe
Woensdag 08 oktober De Welle
Donderdag 09 oktober De Welle
Vrijdag 10 oktober De Totem