Week 38

Jella van Seters

Jacob Anema

ochtend

middag

ochtend

middag

Maandag 15 sept. Dir. overleg De Welle De Pipegaal De Pipegaal
Dinsdag 16 sept. De Totem
De Skulpe na 10.30

De Pipegaal
De Skulpe

MB overleg Gearhing
Bolsward
De Welle
Woensdag 17 sept. De Totem Verlof Bijeenkomst WCP
Leeuwarden
Donderdag 18 sept. De Welle De Pipegaal De Skulpe De Totem

Week 39

 

maandag 22 sept.

 

De Skulpe

De Skulpe

De Skulpe
dinsdag 23 sept. De Pipegaal De Totem De Pipegaal De Pipegaal
Woensdag 24 sept.

 Scholing

De Totem De Totem
Donderdag 25 sept. Intervisie
Projectgroep De Welle
De Welle De Welle

 

Locatie coördinator:
De Pipegaal: Jannie Kuier, beschikbaar op donderdag
De Skulpe: Anke Kloosterman, beschikbaar op dinsdagochtend
De Totem: Birgit van Maanen, beschikbaar op woensdag
De Welle: Margreet Hunia, beschikbaar op woensdag

Interne begeleiding:
De Pipegaal: Jildou Loen, aanwezig op dinsdagmiddag
De Skulpe: Gerda van Stralen, aanwezig op maandag
De Totem: Katja Vonk, aanwezig  op dinsdagmiddag

De Welle: Gerda van Stralen, aanwezig op dinsdag

Gerda van Stralen                                                
Maandag 15 september
Dinsdag 16 september
Woensdag 17 september
Maandag 22 september
Dinsdag 23 september
Woensdag 24 september


Sandra Menks (administratie):

Week 39/40/41

Ochtend

Middag

Maandag 22 september

De Pipegaal

De Pipegaal

Dinsdag 23 september

9.00 uur De Pipegaal, na 10.00 De Totem 

De Welle

Maandag 29 september

De Pipegaal

De Pipegaal

Dinsdag 30 september

De Totem De Skulpe

Maandag 6 oktober

De Pipegaal De Pipegaal

Dinsdag 7 oktober

De Welle De Skulpe


 Anke Wassink (schoolassistent):

Maandag 15 september De Pipegaal                          
Dinsdag 16 september De Skulpe
Woensdag 17 september De Skulpe
Donderdag 18 september De Welle
Vrijdag 19 september De Totem
Maandag 22 september De Pipegaal
Dinsdag 23 september De Skulpe
Woensdag 24 september De Skulpe
Donderdag 25 september De Welle
Vrijdag 26 september De Totem