Week 4

Jella van Seters

Jacob Anema

ochtend

middag

ochtend

middag

Maandag 
19 januari
De Totem De Skulpe Q4 rapportage thuis Student / Totem
Dinsdag 
20 januari
De Pipegaal

 De Welle

De Pipegaal De Pipegaal
Woensdag 
21 januari
Vrij  Vrij De Welle Excursie
schoolgebouwen
Donderdag 
22 januari
Vanaf 10.30
Bolsward
Regiegroep
Bolsward
Intervisie
Formatie
Student /
De Skulpe
Student /
De Skulpe

Vrijdag
23 januari

Thuis werken Thuis werken
Week 5

 

Maandag 
26  januari
 De Totem
Topondernemers
De Skulpe
Topondernemers
Q4 rapportage
thuis
De Pipegaal
Dinsdag 
27 januari
Bezoek NOT Bezoek NOT
Woensdag 
28 januari

 Analyseochtend
De Pipegaal

Team De Totem De Skulpe De Skulpe
Donderdag
29 januari

De Welle
(11 uur huisvestings
overleg)

De Welle
(11 uur huisvestings
overleg)
De Totem

 

Locatie coördinator:
De Pipegaal: Jannie Kuier, beschikbaar op donderdag
De Skulpe: Anke Kloosterman, beschikbaar op dinsdagochtend
De Totem: Birgit van Maanen, beschikbaar op woensdag
De Welle: Margreet Hunia, beschikbaar op woensdag

Interne begeleiding:
De Pipegaal: Jildou Loen, aanwezig op dinsdagmiddag
De Skulpe: Gerda van Stralen, aanwezig op maandag
De Totem: Katja Vonk, aanwezig  op dinsdagmiddag

De Welle: Gerda van Stralen, aanwezig op dinsdag

Gerda van Stralen                   ochtend                      middag                                     
Maandag 26 januari  de Skulpe  De Skulpe
Dinsdag 27 januari  De Welle  De Totem / ZAT Sneek
Woensdag 28 januari  De Skulpe / de Welle


Maandag 2 februari

Dinsdag 3 februari

thuis thuis
woensdag 4 februari De Welle / de Skulpe De Skulpe / de Welle


Sandra Menks (administratie):

Week 5/6/7

Ochtend

Middag

Maandag 26 januari

De Pipegaal

De Pipegaal

Dinsdag 27 januari

De Kogge, IJlst i.v.m. overleg AM

De Skulpe

Maandag 2 februari

De Pipegaal

De Pipegaal

Dinsdag 3 februari

De Totem De Welle

Maandag 9 februari

De Pipegaal De Pipegaal

Dinsdag 10 februari

De Welle De Skulpe


 Anke Wassink (schoolassistent):

Maandag     26 januari De Pipegaal          
Dinsdag       27 januari De Skulpe
Woensdag   28 januari De Totem
Donderdag  29 januari  

De Welle

Vrijdag         30 januari De Totem
Maandag      02 februari De Pipegaal
Dinsdag        03 februari De Skulpe
Woensdag    04 februari De Totem
Donderdag    05 februari De Welle 
Vrijdag          06 februari De Totem