Week 41

Jella van Seters

Jacob Anema

ochtend

middag

ochtend

middag

Maandag
5 oktober

De Pipegaal De Welle vanaf 14.00 uur De Totem De Totem

Dinsdag
6 oktober

De Skulpe

 De Skulpe tot 14.00 uur

onderwijscongres
De future of learning
onderwijscongres
De future of learning
Woensdag
7 oktober 


De Totem

De Skulpe

Donderdag 
8  oktober

 

 De Skulpe

De Welle De Pipegaal
Week 42

 

Maandag
12 oktober

Directie-overleg Directie-overleg

Dinsdag
13 oktober

De Skulpe De Pipegaal
loco-dir.
Woensdag
14 oktober

 Skulpe
 Welle ( projectgroep)

Donderdag
15 oktober
De Pipegaal Totem
Ouderavond
Totem

 Locatie coördinator:
De Pipegaal: Jannie Kuijer, beschikbaar op donderdag
De Skulpe: Anke Kloosterman, beschikbaar op dinsdagochtend
De Totem: Birgit van Maanen, beschikbaar op woensdag
De Welle: Margreet Hunia, beschikbaar op woensdag

Interne begeleiding:
De Pipegaal: Jildou Loen, aanwezig volgens onderstaand schema
De Skulpe: Gerda van Stralen, aanwezig op maandag
De Totem: Gerda van Stralen, aanwezig op maandag of dinsdag

De Welle: Gerda van Stralen, aanwezig op dinsdag

Jildou Loen                                                            
Maandag 12 oktober Aanwezig op de Meerpaal.
Dinsdag 13 oktober Aanwezig op de Pipegaal, om 12 uur overleg met Tineke Leistra in Bolsward m.b.t. gr.6/7 en daarna IB-studiemiddag.
Woensdag 14 oktober Aanwezig op de Meerpaal

 

Gerda van Stralen                   ochtend                      middag                                     
Maandag 28 september Overleg in Balk / De Welle

de Welle / De Skulpe teambijeenkomst

Dinsdag 29 september Kurzweil Sneek

Sneek 

Woensdag 30 september -

donderdag 1 oktober De Reinboge

-

Maandag 5 oktober De Reinboge overleg / Workum Warns / De Welle
Dinsdag 6 oktober De Skulpe

De Skulpe

Woensdag 7 oktober -

De Totem fusiemiddag

donderdag 8 oktober

De reinboge De Reinboge cursus

Sandra Menks (administratie):

Week 37/38/39

Ochtend

Middag

Maandag 28 september

De Pipegaal

De Pipegaal

Dinsdag 29 september

De Totem

De Welle

Maandag 5 oktober

De Pipegaal

De Pipegaal (tot 14.30, daarna thuiswerken)

Dinsdag 6 oktober

De Skulpe De Welle

Maandag 12 oktober

De Pipegaal De Pipegaal
Dinsdag 13 oktober De Welle De Welle(tot 14.30, daarna thuiswerken)


Anke Wassink (schoolassistent):

Maandag 12 oktober 15         De Pipegaal                
Dinsdag 13 oktober 15 De Skulpe
Woensdag 14 oktober 15

De Skulpe

's middags Skulpe
bijeenkomst leerKRACHT

Donderdag 15 oktober 15 De Welle
Vrijdag 16 oktober 15 De Totem
Maandag 26  oktober 15 De Pipegaal
Dinsdag 27 oktober 15 De Skulpe
Woensdag 28 oktober 15 De Skulpe
Donderdag 29 oktober 15 De Welle
Vrijdag 30 oktober 15 De Totem