Week 6

Jella van Seters

Jacob Anema

ochtend

middag

ochtend

middag

Maandag 7 febr

Dir.overleg

 Dir.overleg

De Pipegaal student

Dinsdag 8 febr

Stuurgroep Welle
Na 11.00 uur
Totem
Totem De Skulpe student / De Skulpe
Woensdag 9 febr

 Overleg Workum directeuren

Welle tot 13.15
Skulpe na 13.30 uur

Identiteitgroep Welle

De Welle Ri&E De Totem, Ri&E

Donderdag 10 febr

 

 Avond: Theater Warns

Scholing MB
Week 5

 

Maandag 1 februari

De Welle

 

Avond Identiteitswerkgroep Warns

De Pipegaal De Pipegaal /
ouderraad Warns

Dinsdag 2 februari

 De Totem

 De Skulpe
Voorlichting LeerKRACHT

MB overleg Bolsward Evaluatie Skool Bolsward
Woensdag 3 februari De Welle

 

De Skulpe De Skulpe
Donderdag 4 februari

 De Skulpe

 De Pipegaal
Ouderavond Scholen Continurooster

Ipon Utrecht Ipon Utrecht
 Vrijdag  

 

   

 Locatie coördinator:
De Pipegaal: Jannie Kuijer, beschikbaar op donderdag
De Skulpe: Anke Kloosterman, beschikbaar op dinsdagochtend
De Totem: Birgit van Maanen, beschikbaar op woensdag
De Welle: Margreet Hunia, beschikbaar op woensdag

Interne begeleiding:
De Pipegaal: Jildou Loen, aanwezig volgens onderstaand schema
De Skulpe: Gerda van Stralen, aanwezig volgens onderstaand schema
De Totem: Gerda van Stralen, aanwezig volgens onderstaand schema
De Welle: Gerda van Stralen, aanwezig volgens onderstaand schema

Jildou Loen                                                            
Maandag 8 februari Aanwezig op de Pipegaal
Dinsdag 9 februari Aanwezig op de Meerpaal
Woensdag 10 februari Aanwezig op de Meerpaal

 

Gerda van Stralen                   ochtend                      middag                                     
Maandag 1 februari De Welle gesprekken, de Skulpe

De Skulpe

Dinsdag 2 februari De Welle ib-lkr overleg

De Welle / De Totem

Woensdag 3 februari -

-

donderdag 4 februari Reinboge

 - 

Maandag 8 februari Skulpe

De Reinboge ib-lkr overleg

Dinsdag 9 februari ziekteverlof 

ziekteverlof

Woensdag 10 februari

ziekteverlof ziekteverlof

Donderdag 11 februari

ziekteverlof ziekteverlof

Sandra Menks (administratie):

Week 4/5/6

Ochtend

Middag

Maandag 25 januari De Pipegaal De Pipegaal

Dinsdag 26 januari

De Totem De Skulpe

Maandag 1 februari

De Pipegaal De Pipegaal

Dinsdag 2 februari

De Welle De Skulpe

Maandag 8 februari

De Pipegaal De Pipegaal

Dinsdag 9 februari

De Totem De Welle


 

Anke Wassink (schoolassistent):

 

maandag 8 febr. 16 De Pipegaal
dinsdag 9 febr. 16 De Skulpe

woensdag 10 febr. 16

 

De Welle ('s morgens)

De Skulpe ('s middags)

donderdag 11 febr. 16 De Welle
vrijdag 12 febr. 16 De Totem
maandag 15 febr. 16 De Pipegaal
dinsdag 16 febr. 16 De Skulpe
woensdag 17 febr. 16 De Totem
donderdag 18 febr. 16 De Welle
vrijdag 19 febr. 16 De Totem